Tjällmo Vindkraftsråd

Sektion under Tjällmo Byalag
Information kring bygdepengen.

 

 

BEVILJADE BIDRAG 2024

I år har bidrag delats ut till:

  • Stiftelsen Tjällmo Församlingshem för uppgradering av el och belysning i en samlingslokal som nyttjas av många.
  • Tjällmo Fritidsgårdsförening ”Kvällan” för en del av en planerad utflykt med alla barnen.
  • TGOK för renovering av belysning i vårt elljusspår
  • DGIF del av en aktivitetsdag för barnen tillsammans från Tjällmo, Godegård och Nykyrka.
  • Godegårds Hembygdsförening för att på barnens initiativ tillföra fler leksaker, aktiviteter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKGRUND

Med anledning av den etablerade vindkraftsparken vid Hultema, Tjällmo har företaget Vindpark Hultema i Motala AB i samverkan med Motala Kommun och Tjällmo Byalag,
initierat en s.k. bygdepeng, där delar av avkastningen från de 11 vindkraftverken, skall komma bygden till del.

Beloppet är från och med år 2023 10 000 kronor per verk. 10 verk som står i Tjällmo socken
och 1 verk som står i Godegårds socken. Beloppet uppräknas därefter varje år enligt index.

Ledamöter för Vindkraftsrådet, med representanter från ideell och privat sektor, väljs av Tjällmo Byalag, med
undantag av Motala kommuns representant, som utses av kommunstyrelsens arbetsutskott.

ANSÖKAN

Ansökningar om medel från bygdepengen ska inlämnas senast den 15/4 varje år och beslut meddelas senast den 15/5 varje år hur bygdepengen fördelats. Bidrag kan utbetalas till såväl privata företag som ideella föreningar och organisationer. Se kriterier för bidragssökande i reglementet för handläggning av bygdepengen som finns publicerat nedan.

.Ansökningsformulär ska senast  den 15/4 ankommit ordförande Pär Selin via mail
vindkraftspeng@tjallmo.info. Ansökan kan även lämnas personligen till Pär i butiken eller postas till adress

Pär Selin, ICA Nära Tjällmo Handel, Länsvägen 60, 59190 Tjällmo. Märk kuvertet Vindkraftspeng.

 

VINDKRAFTSRÅDET 2024

Vindkraftsrådet består av följande ledamöter :

Pär Selin (Ordf.) Företagare
Ove Caesar Byalaget
Anders Hedlund Gröna näringar
Ann-Sofie Laurin Vindkraft
Monica Wall Besöksnäringen
Anders Bengtson Motala kommun
Ulrika Johansson Ungdomsrepresentant
Martin Hjelmar Representant Godegård

 

Viktigt att läsa reglementet innan ansökan. Det hittar ni här:

Reglemente bygdepeng

Här kan du ladda ner ansökningsformulär.

Ansökningsformulär Vindkraft 2024