Apnéföreningen Öst är en ideell patientförening för oss med sömnapné  i Östergötland med säte i Tjällmo. Vi arbetar för att sprida kunskap om sömnapné, snarkningar och hur det påverkar både oss som har det och de som lever tillsammans med oss. Vi kommer att försöka påverka politiker med flera för att vi skall få den hjälp vi behöver och att den ser likadan ut över hela landet.

apnelogga_vectorgrafik

Kontaktperson:Patric Ilar
E-postost@apneforeningen.se
Telefon076-1858827