Vi arbetar med bostadstiftelsen Platen om t.ex. hyror och för att förbättra den yttre och inre miljön för de boende.

En del festligheter, som julfest, grillfest och bouleturneringar, ordnas.

Bostadsmöten hålles 2 gånger per år.

Mer information: www.hyresgastforeningen.se

Kontakt
Barbro Lindgren0141-212661
Britta Persson0141-60011