Det är en av de vackraste byggnaderna i byn med sitt brutna tak. Den 21 juli 1761 åt vår dåvarande kung Adolf Fredrik och hans familj middag i tingssalen och häradshövdingen läste ett hyllningstal, som finns bevarat tryckt på väv i Hembygdsföreningens samlingar.

1876 slopades häradssätet och huset byggdes efter några år om till skola, Storskolan. Lokalen fungerade som skola fram till 1925. Under den tiden var huset inrett som ett enda stort rum i mitten med två kaminer av gjutjärn, där eleverna fick turas om att elda. I vardera änden av huset fanns även två små lägenheter för skolläraren tillika kantorn samt barnmorskan. Efter 1925 moderniserades fastigheten till lärarbostad.

Sedan 1981 är det gamla tingshuset privatägt.