Hej!
Byalaget öppnar härmed gymmet i dom nyrenoverade lokalerna under Ica-butiken i Tjällmo. Med tanke på det av folkhälsomyndigheten, på verksamhetsinnehavarna, föreskrivna ansvaret, har beslutats att maximala antalet personer som får vistas i lokalerna samtidigt är 4 personer.
I Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) ligger ett stort ansvar på individen. Man bör som enskild bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.
Byalaget har gjort vad vi kunnat för att säkerställa en så god miljö som möjligt. Följande åtgärder är vidtagna:

  • satt upp information om antal besökare och riktlinjer för vistelse i lokalerna.
  • markerat avstånd på golvet med klistermärken.
  • försökt att möblera så luftigt som möjligt utefter de begränsade ytorna som finns.
  • satt upp spritstationer och ställt ut desinfektionsspray.

Alla som hade tid kvar på sitt gymkort kommer få en personlig kod till gymmet som gäller i det antal månader man hade kvar när gymmet stängde. Dessa nya koder gäller från och med 1 April. Vi har satt ihop avtal där det står tydligt hur många månader som kvarstår av medlemskapet och där ordningsregler etc. finns nedtecknade. Koden fås i utbyte mot att man signerar detta avtal. Därtill finns ett temporärt avtal som gäller under coronapandemin som man behöver läsa och skriva under.

Vill man av någon anledning inte skriva under avtalet, eller bli medlem på nya gymmet, så kommer återbetalning göras utefter antalet månader som återstår.
För att skriva under avtal och få personlig kod, kontaktar man gymmet@tjallmo.info och anger en tid, då man vill gymma, och en representant från byalaget möter upp vid Ica-butiken/gymmet och visar var gymmet ligger och hur man tar sig in m.m.
Med vänlig hälsning