Det rödmålade gästgiveriet har anor från 1600-talet. Kiällmoo Krogh omnämns redan 1677 i Erik Dahlbergs dagbok. Flygelbyggnaden, där rörelsen tidigare bedrevs, är äldst och från ungefär mitten av 1700-talet. Den nuvarande gästgivaregården är gott och väl 150 år gammal. Den flyttades hit från Vilkhyttan av en gästgivare Grell.

Över dörren till gästgivaregården sitter en tavla, som anger skjutshållens längd till omkringliggande orter. I trappan till andra våningen hänger en prisstoppstaxa utfärdad 1887 av Länsstyrelsen i Linköping. Enligt denna fick en fyrarätters middag inte kosta mer än 1,50 kr, husmanskost halva priset en kanna öl 50 öre samt ett rum med nybäddad säng med rena lakan 1 kr.