Tjällmo Byalag har till uppgift att främja bygdens utveckling genom samarbete med kommunen, näringsliv, föreningar och övriga organisationer.